LANDSKABSENTREPRENØR i hele Danmark med afdelinger i ringsted og horsens

Vi har lavet byskove i flere byer de seneste år, vi vil øge danskernes adgang til naturen og skovene...................................... Citat: Direktør for Naturbyg DK, Thomas Møller
Beplantning med fokus på bla. grundvand og insekter

Beplantning med fokus på bla. grundvand og insekter

Beplantning og pleje af disse er en hjørnesten i vores drift og tankegang, vi udfører klargøring af jorden og knusning af arealer, så invasive arter ikke for et forspring. Planterne får den bedste start. Vi planter både solitære træer og hele skovrejsninger. Kan man plante i et naturnær design? Ja vi kan.

Naturprojekter - "tryk" på reset-knappen

Naturprojekter - "tryk" på reset-knappen

Naturbyg.dk laver natur genopretning af både "våde" og "tørre" naturtyper. Vi udfører forbedring af naturområder og sikring af levesteder for dyr og planter. Mennesket har lavet indgreb overalt i naturen, hvordan kommer vi tilbage til den varierende natur, hvor der indfinder sig flere og flere arter? Spørg os!!

Bekæmpelse af invasive arter - en god investering

Bekæmpelse af invasive arter - en god investering

Mange invasive arter skaber store problemer, for vores hjemmehørende danske natur. Naturbyg.dk hjælper med at bekæmpe samt at registrerer udbredelsen. Det store fokus skal ligges på rettidig omhu.

Erhvervsservice - med de små skridt i den naturnære retning

Erhvervsservice - med de små skridt i den naturnære retning

Naturbyg.dk leverer landsdækkende pleje og vedligeholdelse. Om det er prisen, der er i fokus, eller et særligt højt fagligt niveau, så er vi med. Vores særligt unikke løsninger til naturgræspleje skaber stor værdi for vores kunder. Kan vi overbevise vores kunde om omlægning til sprøjtefri og mere naturnær drift, så gør vi det. Vi er klar på udfordringen.

Snerydning og glatførebekæmpelse - ved offentlige og erhvervskunder

Snerydning og glatførebekæmpelse - ved offentlige og erhvervskunder

Naturbyg.dk sikrer effektiv rydning af veje og pladser for sne. Vi salter og gruser, så dine medarbejdere og kunder trygt kan færdes på dine udearealer, fra tidlig morgen til sen aften.

Udvalgte referencer, Naturprojekter

-Aarhus Kommune, 2015, Kasted Mose, Hegn og rydning, kvæghus, broer, reewilding projekt. Kontraktsum 700.000kr.

udvalgte referencer, Beplantning

-Vejdirektoratet, 2007-2022 Djurslandmotorvejen, Riis-Ølholm, Vejle-Ølholm, Ring 4 Ballerup, Frederikssund motorvejen, Herning-Holstebro, Kontraktsum gennem perioden 31 mio. kr.

Skovrejsning (byskov med borgerindragelse)

-Københavns Kommune, 2017-2018, "Byskoven" Amager, Kontraktsum 1 mio. kr.

Skovrejsning rammeaftale (byskove i Aarhus)

-Aarhus Kommune, 2012-2017, Design, udførelse, analyser, GIS korttegning, pleje, indvielse. Kontraktsum 3 mio + kr.

Vision

Vision

Naturbyg.dk vil øge naturindholdet i forbindelse med pleje og anlæg af skove, parker og grønne områder til gavn for mennesker, miljø og økonomi. Naturbyg.dk vil opnå dette gennem en øget diversitet i vores arbejdsmetoder, en kombination af forskningsbaseret viden og praktisk erfaring fra udførende medarbejdere. Samt en helhedsorienteret dialog omkring formålet med de opgaver, vi varetager for vores kunder. Herudover vil vi kommunikere indsatsen og udbyttet for at skabe øget naturforståelse og dermed ejerskab og lyst til at passe på naturen. Forudsætningen er at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere, samt en ambitiøs, lyttende og fleksibel samarbejdspartner for vores kunder.

Naturbyg´s salgteamet

Thomas Møller
Thomas Møller
Afdelings chef, samt kunde kontakt Jylland
Jacob Wiinblad
Jacob Wiinblad
Afdelings chef, kundekontakt Fyn og Sjælland

Udtalelser